Whitney Pharma

Jen úsměv nestačí...

Vyberete lokaci, naaranžujete prostor, nasvítíte, nazkoušíte s protagonistkou scénu, natočíte...

A pak ladíte střih malého triku s fyzickou krabičkou, která se změní v 3D model. Maskujete prostor, ladíte tonalitu barev, bělíte zuby, nastavujete beauty herečce, vytváříte objektovou animaci, natáčíte voiceover, tvoříte výstupy asi pro patnáct televizí...

A přitom jen 10 sekund :) 

Whitney Pharma
Whitney Pharma
Whitney Pharma
Whitney Pharma
Whitney Pharma